Hösilage

Hösilage

Vi producerar hösilage som är noga kontrollerat och av högsta kvalitét. Det är avsett för alla typer av hästar.

Hösilaget görs av en New Holland BB940 fyrkants-press i måttet: 135 x 80 x 90. Vikten ligger mellan 300 och 350 kg beroende på torrsubstans-halten. Vi försöker normalt ligga på en ts-halt på 55-65 %, bland annat för att få en bra ensilerings-process och får därigenom en bättre hållbarhet vid öppnandet av balen.

Men vi kan ta fram torrare hösilage enligt dina önskemål. Balarna är lämpliga för stallar med ca 5-7 hästar eller mer. Detta för att balen skall ha förbrukats innan kvaliteten försämrats av syret som kommer i kontakt med den öppnade balen. Under den kalla delen av året är hållbarheten längre.

Inplastningen

Inplastningen av balarna görs av fyra stycken Överum Crosspac inplastare. De är ensamma på marknaden med att korslägga plasten. Det gör att balarna blir extremt välplastade och hanteringståliga. Dessutom gör korsläggningen så att inga lösa plaständar blir fladdrande runt balen som med andra inplastare. Se jämnförelse (Bild).


Vi lägger hela 14 lager plast. Det garanterar en absolut tät bal.

Balarna lagras sedan på sandplaner hemma på gården för att undvika angrepp från exempelvis gnagare och fåglar.

Provtagning

Provtagning för analysering tas fortlöpande strax före inplastning. Det görs med ett speciellt provtagningsrör som sticks in i balen kortsida. Detta för att få ett prov som representerar flera skikt i balen.

Dessa prov tas sedan i en mängd balar genom hela partiet. Det garanterar väldigt representativa analyser som sedan fodergivaren till hästen ska grunda sig på. Efter avslutad skörd finns sedan tillgängliga analyserna utlagda här för att du som kund själv ska kunna matcha ett parti som passar just ditt önskemål.

Hantering utfodring

Rationell hantering i stallarna uppnås med hjälp av våra fodervagnar som anpassats till dessa balar. De finns två modeller, en som måste lastas men maskin. Och en som man med handkraft kan lasta en halv bal åtgången.

Modell nr.1  Bild kommer snart.

Modell nr.2

Målsättningen

Målsättningen är att leverera vårt egen producerat hösilage direkt till dig som kund och sörja för årsbehovet täcks. Vår tanke är att du som kund redan på vårkanten bokar upp årsbehovet, som vi sedan levererar som en eller flera del leveranser under fodersäsongen.

Pris

Vårt pris varierar mycket lite från år till år även då det råder brist på kvalitéts foder på marknaden, detta då främst för våra fasta kunder. Se mer under fliken analyser eller ring för mer information om priser och fraktlösningar

Frakt

I Mälardalsområdet levererar vi med lastbil, som lastar av med kran eller truck. Balarna står då två och två på EU-pall. Det får då plats 20bal på bilen och 40bal på släpet, alltså max 60balar/leverans.

Vid längre transporter kör fjärrtransportbolag då krävs avlastningsmöjligheter med pallgaffel eller balklämma.

Vid avlastning med balklämma kan vi ställa balarna tre på höjden (lägst fraktkostnad) och utan pallar. Det går då 39bal på lastbilen och 69bal på släpet, alltså max 108balar/leverans.

Ring för mer information om pris och andra fraktlösningar.

Plast och miljö

Hösilageplasten kan lämnas kostnadsfritt till Svepretur, se insamlings information och hur det ska sorteras på www.svepretur.se

Fördelar med vårt koncept och jämfört med andra foderalternativ:

– Mycket lätt att plocka kakor ur, då skikten i balen även är delade på mitten (vertikalt).

– Smakligare än vanligt torrhö mycket mindre damm.

– Hela 14 lager plast varav de 2 sista är korslagda.

– Exakta analyser, även med mineraler på alla partier.

– Rationell hantering även i stallarna med hjälp av våra fodervagnar anpassade för dessa balar.

– Noggrann kontroll av alla balar vid leverans.

– Levererar i hela Sverige.